وروستي:

برېښنايي کتابتون

غواړم پرمختګ وکړم خو….L کتاب نوی له چاپه راووت

د ” غواړم پرمختګ وکړم خو…. “ په نامه  کتاب  چي په کابل کي د افغان پوهنتون د شرعياتو او حقوقو د پوهنځيو استاذي او د کابل پوهنتون د شرعياتو د پوهنځي د تفسير او حديث د ماسټرۍ د دورې محصلي ډېوې همت لور ليکلی دی تازه له چاپه راووت. دغه کتاب چي پر اويا ګرامه سپین کاغذ او په کارت [...]
1 2 3 5