وروستي:

پوښتنه مو دلته وليکئ

که کومه ديني او اسلامي پوښتنه لرئ،لاندي په څرګندونه کې يې وليکئ، خو ياده دې وي که پوښتنه مو کورنۍ وي؛ او خپرول يې نه غواړئ؛ نو زموږ د برېښناليک له لارې يې راولېږئ د دې ډول پوښتنو ځوابونه يوازي له تاسو سره شريکېږي.