وروستي:

جنایات قصر سفید در افغانستان!

بسم الله الرحمن الرحیم

 

تهیه و نگارش:  انجنیر محمدنذیر تنویر، هالند

به مناسبت حوادث هولناک کشور پس از آغاز تجاوز امریکا 7 اکتوبر تا سقوط رژیم طالبان 17 دیسامبر 2001

 

به یادوبودی پانزدهمین سالروز سقوط امارت اسلامی افغانستان؛ هفدهم دیسامبر 2001، و آغاز اشغال دوباره سرزمین آزاده ما، بنده گزارش تصویری را تهیه داشته ام که با شما عزیزان به اشتراک گذاشتم.

هفتاد دو روز «وحشت بدون مرز» که از هفتم اکتوبر 2001 (یعنی آغاز تجاوز  دجال امریکا با چهل و نو کشور متحدش)، آغاز یافت و تا هفده دیسامبر 2001 بطور غیر رسمی ادامه داشت، جنایات پس پرده ای را در تاریخ ثبت داشت که تمامی جهان بشریت از آن بی اطلاع هستند.

یکی از شیوه های طاغوتیان، بهره برداری از افشای گوشه ای ازین جنایات در مقطع های مختلف تاریخ می باشد، تا بدان وسیله بتوانند چهره بشردوستانه شان را حفظ بدارند و بار دیگر، نقش پایی در سرنوشت کشور های جهان سوم و کشور های اسلامی داشته باشند.

بنده با همین تصاویری که از منابع غربی برای امتیاز گیری داعیه ای بشردوستانه نشر یافته بود، این گزارش تصویری را تهیه داشته ام تا «پویندگان راه حق» به عمق جنایات این «بشردوست نماها» پی ببرند.

در ضمن مضامینی درین رابطه را که بنده در طول این مدت نوشته بودم، زیر نویس گردیده است.

امیدوارم تا این گزارش تصویری زیر عنوان (جنایات قصر سفید در افغانستان) برای آنانی که از حقایق به دور مانده اند، بصیرت حق را پدید بیآورد تا تروریستان بین المللی و مزدوران داخلی شان را بهتر تشخیص بدارند.

مضامینی درین رابطه:

نوشتۀ: انجنیر محمد نذیر تنویر، هالند

 

* چرا  هفتم اکتوبر روز سیاه در تاریخ کشور نیست؟

* از عاشورای حسینی تا عاشورای طالبی!

* هفتاد و دو روز وحشت

* تولد کمونیستها از بطن امپریالیزم در سیزدهمین سال تجاوز

* حکومت «وحدت ملی» یا تکرار ائتلاف قبلی؟

* مکثی بر 72 روز وحشت

* کجاست ضمیرهای سرزنشگر!؟

* سروده ای «یکی» «دیگری»؟

* یتیم کمونیزم در فرزندی امپریالیزم

* مردی که در عدم حیات اش نیز، «معاندین اسلام» را به زانو درآورد

* توطئه ای 11 سپتامبر، و مقاومت مجاهدین راستین

* تجاوزیکه «قاتلان بی سرحد» را زیر نظام دمکراسی بسیج ساخت

* از طمطراق تا توطئه

* بیگمان آشنا گشت!؟

* فرزندان شهدای «قلعه جنگی» در «فرودگاه قندهار» حماسه آفریدند

* هفتاد و دو روز وحشت زیر چتر دموکراسی

* مردی که امارت را همچو سلف اش نگهداشت

* یادی از بزرگ مرد سرزمین ما، یادی از ملامحمدعمرمجاهد

* اشکی بر شهدای قلعه جنگی، دشت لیلی…

لینک این ویدو در یوتوب:

https://www.youtube.com/watch?v=CB3NGexs1v8