وروستي:

طالب او مکتبي

مولوي وکيل احمد “متوکل”

د افغانستان د بهرنيو چارو پخوانی وزير

 مدرسه او مکتب دوه عربي لفظونه دي، چې په افغانستان کې اوسمهال دديني او عصري زده کړو مرکزونو ته کارول کېږي خو په عربي نړۍ کې
د دیني او عصري زده کړو گډو مرکزونو ته مدرسه کارول کېږي او مکتب دفتر ته وايي. د مکتب پښتو ژباړه لیکتون او د مدرسې ژباړه ښوونځی دی، که په افغانستان کې هم د دوولسو ټولگیو پر ځای د نهو ټولگیو سیستم پلی سي، چې مخکې يې د چمتووالي ټولگي هم ایجاد سي، چې په مجموع کې لس سي نو د دیني او عصري زده کړو سره گډوالی به اسانه تر سره سي.

د نصاب کتابونه هم باید په سمه توگه جوړ سي د همدوغو ښوونځیو څخه فارغېدونکي شاگردان به وروسته کولای سي چې بېلابېلو رشتو ته مخه کړي د همدې ښوونځیو ودانۍ، درسي مواد، میزونه او چوکۍ، یونیفورم او د کارکوونکو معاشونه دې په یوه ډول مهیا کړل سي نو په راتلونکي کې به نوی نسل د بیلتون او کرکې پر ځای د یوې صمیمي ټولنې په توگه د ښو پایلو سره مخ سي.

موږ به د دیندارو کارپوهانو او دنیاوالو ملایانو لرونکي سو، نه به مو دیني تعلیمي مرکزونه خوار وي او نه به عصري تعلیمي مراکزو ته په اجنبي سترگه کتل کېږي. د نجونو او هلکوانو تعلیمي جریانونه بېلول هم د تعلیم او تحصیل له پراختیا او ډاډ منېدلو سره اغېزمنه مرسته کولای سي.