وروستي:

افغان مجله

د قلم رسالت

حق او رښتیا ته د رابللو په لړ کې قلم او قلموال تاریخي رول لري لکه په ژبه چې د الله جل جلاله دین ته د خلکو رابلل څومره مهم او گټور دي قلم هم په هېڅ صورت له هغې کم نه دی، د قلم د ستر رسالت او سپېڅلتیا له پاره د قران کریم دا وينا بسنه کوي: (ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ) (د القلم [...]