وروستي:

مفتي محمد اکبر عظيمي

د ګاونډي حقونه(۲)

دګاونډي شپږ حقونه : پيغمبرصلی الله عليه وسلم دګاونډي په اړه د شپږو حقونو لارښوونه کړې ده. لومړی حق له بې وزله سره مرسته : دګاونډي لومړی حق دادی چې له هغه سره په بې وزلۍ کې  د خپل توان اوقدرت سره سم مرسته کول او دهغه اړتيا ور پوره کول،  پيغمبرصلی الله عليه وسلم دا چاره آن د ايمان [...]

دګاونډي حقونه

الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرورانفسنا ومن سيّئات اعمالنا من يهده الله فلامضل له ومن يضلله فلاهادي له ونشهدان لااله الاالله وحده لاشريك له ونشهدانّ سيّدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده  ورسوله صلى الله تعالى عليه  وعلى آله [...]