وروستي:

سيرت درسونه

درسول الله صلی الله عليه وسلم ژوند ته لنډه کتنه

لومړی لوست  لـومـړی څپرکی  درسول الله صلی الله عليه وسلم ژوند ته لنډه کتنه  دحضرت محمدصلی الله عليه وسلم دنسب لړۍ د رسول الله صلی الله عليه وسلم خپل نوم محمد د پلار نوم يې عبدالله او د نيکه نوم يې عبدالمطلب دی په خټه قريش او د بنو هاشم له کورنۍ سره تړاو لري د نسب لړۍ يې حضرت [...]
1 2 3 4