وروستي:

افغان ښوونځي (احمد شاه بابامېنه) کې د ازموينې د پايلو غونډه وشوه

راپور: د افغان ښوونځي فرهنګي کمېټه

د روان ۱۳۹۵ ښوونيز کال داسد میاشتي یويشتمه نېټه دافغان ښونځي (احمدشاه بابا مینې) دهلکانو څانګې دڅلورنیم میاشتنۍ ازموینې دپایلو غونډه په لاندې ډول سره ترتیب اوسرته ورسیده.

غونډه د استاد منيب الدين له لورې د قرآن کريم په څو مبارکو آيتونو پيل شوه، ورپسې د ښوونځي بل استاد مولوي محمد ناصر د علم د اهميت او فضيلت په اړه ګټوره وينا وکړه او زده کوونکي يې د علم زده کړې ته وهڅول.

ورپسې څو تنه زده کوونکو په خپل وار ترانې وويلې او ځينو يې په زړه پورې ويناوې وکړې.

IMG-20160811-WA0011

د پايلو اعلان غونډې يوه څنډه

ورپسې د افغان ښوونځي مدير ښاغلي محمد کبير رسولي ارزښتناکه وينا وکړه، نوموړي له خپلو استادانو او اداري کارکوونکو څخه مننه وکړه چې د ښوونځي په چارو کې يې له حده ډېر اخلاص کړی، دغه راز يې هغه زده کوونکي تقدير کړل چې په دې ازموينه کې يې لوړې نمرې تر لاسه کړي وې او نور يې وهڅول چې خپلو هڅو ته دوام ورکړي څو په راتلونکي کې ښې پايلې ترلاسه او د والدينو ارمانونه پوره کړي.

د برياليو زده کوونکو ګروپ انځور

د برياليو زده کوونکو ګروپ انځور

په پای کې د ښوونځي د فرهنګي کمېټې د غړو او نورو استادانو له خوا برياليو زده کوونکو ته جائزې ورکړل شوې.

د يادونې وړ ده چې افغان ښوونځی (احمد شاه بابا مينې څانګه) د افغان بنسټ د ښوونيزو چارو اړوند تعليمي اداره ده چې د دوو کلونو راهيسې په دې سيمه کې فعاليت کوي او د کاميابه مديرت او تکړه استادانو په درلودلو سره يې په دومره موده کې  د د خلکو پام ځان ته اړولی چې اوس د سيمې په کچه لومړی ښوونځی دی.

په دې څانګه کې له لومړي ټولګي تر يوولسمه نژدې نهه سوه زده کوونکي (هلکان او نجوني) د ۳۸ تنه مخلصو او تکړه استادانو تر څارنې لاندې زده کړې کوي، البته د نجونو څانګه د هلکانو له څانګې په بشپړه توګه جلا او په پوره اسلامي چاپېريال کې يې څارنه او اداره کېږي.

په دې ازموينه کې په لومړۍ، دوهمه او دريمه درجه د برياليو زده کوونکو نومونه په لاندې ډول دي:

 

کتنې

اخیستل شوې نومرې

ټولې نومرې

دپلارنوم

زده کوونکي نوم

درجه

ټولګی

ګڼه

۴۳۶ ۴۴۰ رحمت الله سمیع الله اول نمره

دوېم الف1 ۴۳۴۴۴۰داد خانحماددوېم نمره ۴۳۳۴۴۰هدایت اللهسخي جاندرېيم نمره ۴۳۲۴۴۰فضل احمدصدیق اللهاول نمره

دوېم با  ۴۲۳۴۴۰شفیع اللهزکریادوېم نمره ۴۱۵۴۴۰عبدالوارثاحمدسهیلدرېيم نمره ۴۳۲۴۴۰داد محمدنوراحمداول نمره

درېيم الف2 ۴۲۶۴۴۰حاجي ملوکامیددوېم نمره ۴۱۳۴۴۰عبدالطیفهدایت اللهدرېيم نمره ۴۳۴۴۴۰حاجي  محمدمحمدیار سمسوراول نمره

درېيم با3 ۴۱۸۴۴۰محمدرحیممحمدیونسدوېم نمره ۴۱۷۴۴۰محمدسالمراحت اللهدرېيم نمره ۴۳۴۴۴۰عبدالوکیلعبدالاحداول نمره

درېيم ج  ۴۲۹۴۴۰اسداللهمحمدداووددوېم نمره ۴۲۳۴۴۰محمدکلیمسمیع اللهدرېيم نمره ۵۸۲۶۰۰حسین خانحکمت اللهاول نمره

څلورم الف4 ۵۷۲۶۰۰راجا خانمحمدندیمدوېم نمره ۵۱۳۶۰۰ګل محمدعدناندرېيم نمره ۵۹۳۶۰۰امان اللهفرهان اللهاول نمره

څلورم با5 ۵۶۲۶۰۰ولایت خانارشاداللهدوېم نمره ۵۴۴۶۰۰ایوب خانعظیم اللهدرېيم نمره ۵۵۷۶۰۰نوراغااباسیناول نمره

پنځم الف6 ۵۴۳۶۰۰حضرت خاناحمدضیادوېم نمره ۵۳۶۶۰۰محمداصفمحمدیاسیندرېيم نمره ۵۷۷۶۰۰قربانسیدګلاول نمره

پنځم با7 ۵۵۳۶۰۰محمدجانسجاداحمددوېم نمره ۵۵۰۶۰۰حاجي محمدناظرګوهر الرحمندرېيم نمره ۵۸۱۶۰۰عبدالمتینعبدالحمیداول نمره

شپږم الف8 ۵۷۵۶۰۰وزیرګلشیرخاندوېم نمره ۵۶۷۶۰۰عبدالطیففیصلدرېيم نمره

کتنې

اخیستل شوې نومرې

ټولې نومرې

دپلارنوم

زده کوونکي نوم

درجه

ټولګی

ګڼه

۵۷۲ ۶۰۰ حاجي ملوک عابد اول نمره

شپږم با

۱ ۵۴۱۶۰۰ګل احمدبصیراحمددوېم نمره ۵۳۹۶۰۰زبیرنثاراحمددرېيم نمره ۷۲۹۸۰۰عبدالرفیقتوفیقاول نمره

اووم الف

۲ ۷۲۳۸۰۰رحمت اللهعبدالعزیزدوېم نمره ۷۱۹۸۰۰محمداصغرعبدالرحمندرېيم نمره ۷۷۶۸۰۰احمداللهعین اللهاول نمره

اووم با

۳ ۷۸۵۸۰۰امان اللهرحمت اللهدوېم نمره ۶۸۳۸۰۰حاجي دادخانساجددرېيم نمره ۷۹۳۸۰۰عبدالغنيعبدالقیوماول نمره

اتم الف

۴ ۷۹۲۸۰۰حسین خانعبدالمتیندوېم نمره ۷۲۴۸۰۰وزیرګلبشیراحمددرېيم نمرهعمومي اول نمره۷۹۷۸۰۰حاجي ملوکفیاضاول نمره

نهم الف

۶ ۷۳۶۸۰۰عنایت اللهبلالدوېم نمره ۶۹۸۸۰۰حاجي شاکرزاهددرېيم نمره ۷۲۵۷۶۰وارثحکیم اللهاول نمره

لسم الف

۸ ۷۱۳۷۶۰احمداللهنوراللهدوېم نمره ۶۷۶۷۶۰شاه حسینموسیدرېيم نمره ۷۰۶۷۲۰عبدالمتینرحمت شاهاول نمره

یوولسم الف

۹ ۶۹۷۷۲۰سخي جانغیرت اللهدوېم نمره ۵۶۹۷۲۰عبدالظاهرمنصورالرحمندرېيم نمره