وروستي:

د تاريخ اوږدو کې د محمدﷺ له توهين کوونکو غچ اخيستونکي فدايان

ګڼه

توهين کوونکی

له منځه وړونکی

کال

۱

ابي بن خلف

محمد صلی الله عليه وسلم

۳ هـ

2

بشر منافق

حضرت عمر رضى الله عنه

000

3

عقبه بن ابي معيط

حضرت على رضى الله عنه

2 هـ

4

ابو لهب

ناوړې ناروغۍ وواژه

۰۰۰

5

اروی د ابولهب مېرمن

پرښتې زندۍ کړه

۰۰۰

6

ابو جهل

دوه تنکيو ځوانانو معاذ او معوذ رضی الله عنهماوواژه

۲ هـ

7

وليد بن مغيرة مخزومي

په بدر کې يو مسلمان يې پوزه پرېکړه

۲ هـ

۸

اميه بن خلف

بلال رضی الله عنه وواژه

۲ هـ

۹

نصر بن حارث

علی رضی الله عنه وواژه

۲ هـ

۱۰

عصما (يهوديه)

وړوند صحابي عمير بن عدي رضی الله عنه

۲ هـ

۱۱

ابو عفک

سالم بن عمر رضی الله عنه

۳ هـ

۱۲

كعب بن اشرف

ابو نائله سلكان بن سلامة

۳ هـ

۱۳

ابو رافع عبد الله بن الحقيق

عبد الله بن عتيك رضى الله عنه

۳ هـ

۱۴

ابو عزه جمع

عاصم بن ثابت رضى الله عنه

۳ هـ

۱۵

حارث بن طلال

علي رضى الله عنه

8 هـ

۱۶

ابن خطل

ابو برزة رضى الله عنه

8 هـ

۱۷

حويرث نقيد

علي رضى الله عنه

8 هـ

۱۸

قريبه (وينزه)

د مکې د فتحې پر مهال ووژل شوه

8 هـ

۱۹

ناپېژانده توهين کوونکی

زبير رضی الله عنه

۰۰۰

۲۰

ناپېژانده توهين کوونکې مېرمن

د ابوبکر صديق رضی الله عنه والي يې غاښونه و ايستل

۰۰۰

۲۱

ناپېژانده توهين کوونکی

خليفه هادي وواژه

۰۰۰

۲۲

ريجي فالډ (عيسايي والي)

صلاح الدين ايوبي رحمه الله

۰۰۰

۲۳

دوه توهين کوونکي عيسايان

نور الدين زنګي رحمه الله ووژل

۵۷۷ هـ

۲۴

ابراهيم فرازي

د قاضي ابن عمرو په امر ووژل شو

۰۰۰

۲۵

پولوس راهب

د اندلس ولسمشر عبد الرحمن وواژه

۸۵۱ هـ

۲۶

فلورا (عيسايي مېرمن)

د اندلس ولسمشر عبد الرحمن وواژه

۸۵۱ هـ

۲۷

ميري (عيسايي مېرمن)

د اندلس ولسمشر عبد الرحمن وواژه

۸۵۱ هـ

۲۸

پرفيکټس راهب

د اندلس قاضي وواژه

۰۰۰

۲۹

يوحنا

د اندلس قاضي وواژه

۰۰۰

۳۰

اسحق راهب

د اندلس ولسمشر عبد الرحمن وواژه

۸۵۱ هـ

۳۱

سانکو راهب

د اندلس ولسمشر عبد الرحمن وواژه

۸۵۱ هـ

۳۲

جرمياس راهب

د اندلس ولسمشر عبد الرحمن وواژه

۸۵۱ هـ

۳۳

جانتوبس راهب

د اندلس ولسمشر عبد الرحمن وواژه

۸۵۱ هـ

۳۴

سيسي نند راهب

د اندلس ولسمشر عبد الرحمن وواژه

۸۵۱ هـ

۳۵

تهيوډ ميري راهب

د اندلس ولسمشر عبد الرحمن وواژه

۰۰۰

۳۶

آيئزک راهب

د اندلس قاضي وواژه

۰۰۰

۳۷

يولو جيئس (راهب)

د عبد الرحمن اندلسي زوی وواژه

۸۵۹ هـ

۳۸

پادري سيموئيل

غازي زاهد حسين

۱۹۱۶ م

۳۹

شردهانند

غازي قاضی عبد الرشيد رحمه الله

1926 م

۴۰

راجپال

غازي علم دين شهيد رحمه الله

۱۹۲۷ م

۴۱

نتهورام

غازي عبد القيوم شهيد رحمه الله

۱۹۳۴ م

۴۲

وير بهان

نامعلوم غيرتي مسلمان

۱۹۳۵ م

۴۳

ډاکټر رام ګوپال

غازي مريد حسين شهيد رحمه الله

۱۹۳۶ م

۴۴

چرن داس

ميان محمد شهيد رحمه الله

1937 م

۴۵

بهوشن عرف بوشو

عبد المنان بابا

۱۹۳۷ م

۴۶

چنچل سنگ

صوفي‌عبد الله شهيد رحمه الله

1938 م

۴۷

چوهدري کهيم چند

منظور حسين او عبد العزيز شهيد رحمهما الله

۱۹۴۱ م

۴۸

ميجر هرديال سنگ

بابو معرج دين شهيد رحمه الله

1942 م

۴۹

په کلکته کې يو توهين کوونکی

امير احمد شهيد او عبد العزيز شهيد رحمهما الله

۰۰۰

۵۰

نينو مهاراج

عبد الخالق قريشي

۱۹۴۶ م

۵۱

عبد الحق قادياني

حاجي محمد مانک رحمه الله

۱۹۶۷ م

۵۲

يو توهين کوونکی سک

غازي عبد الرحمن شهيد رحمه الله

۰۰۰

۵۳

ليکهر ام اريه سماجي

نامعلوم غيرتي مسلمان

۰۰۰

۵۴

اپل سنګ

غازي غلام محمد شهيد

۰۰۰

۵۵

نعمت احمر عيسايي

غازي محمد فاروق

۱۹۹۴ م

۵۶

د فرانسوي چارلي ايبډو مجلې څلور توهين کوونکي کارتوناتوران

دوه وروڼو سعيد او شريف کواشي رحمهما الله

له بريد وروسته دواړه وروڼه په شهادت ورسېدل

۲۰۱۵ م

و صلی الله علی خير خلقه محمد وعلی آله واصحابه وسلم تسليما کثيرا کثيرا

ترتيب او راټولونه: مفتي عبدالحق حقاني