وروستي:

د سلام آداب

لومړی لوست

 د سلام آداب

 موخه: د سلام د ځينو ادابو پېژندنه

 ۱- سلام اچول سنت دي او ځواب ورکول يې واجب دی

۲- زموږګران پيغمبرمحمد (صلی الله علیه وسلم) وایي : سلام اچول د یومسلمان پر بل مسلمان حق دی چې کله سره مخا مخ شي باید سلام ورته واچوي .

۳-  هغه سړی الله جل جلاله ته ترټولو ډیر نږدې وي چې په سلام کولوکې لومړیتوب کوي.

۴- زموږد ګران پیغمبر (صلی الله علیه وسلم) څخه پوښتنه  وشوه چې په اسلام کې ترټولوغوره عمل څه دی هغه وویل: مسکینانوته خواړه ورکول اوهرمسلمان ته سلام اچول که یې پیژنې اوکه نه .

۵- کشربه مشرته سلام اچوي، روان به ناست ته سلام اچوي، لږ به ډیروته سلام اچوي او سپوربه پلوته سلام کوي .


پوښتنې :

۱- زموږګران پیغمبرمحمد (صلی الله علیه وسلم) دسلام په اړه څه فرمايلي دي؟

۲- سلام باید په کوم ترتیب واچوو؟

فعاليت

 دسلام ارزښت په  اړه دخپلې کورنۍ  له غړو او ملګرو سره خبرې وکړئ او د هغو نظر وغواړئ.