وروستي:

اسلامي آداب

د سلام آداب

لومړی لوست  د سلام آداب  موخه: د سلام د ځينو ادابو پېژندنه  ۱- سلام اچول سنت دي او ځواب ورکول يې واجب دی ۲- زموږګران پيغمبرمحمد (صلی الله علیه وسلم) وایي : سلام اچول د یومسلمان پر بل مسلمان حق دی چې کله سره مخا مخ شي باید سلام ورته واچوي . ۳-  هغه سړی الله جل جلاله ته ترټولو ډیر نږدې [...]
1 2 3