وروستي:

قرباني کتاب

قرباني کتاب

څرګندونه مو لاندې وليکئ